Seminarier under Kalvfestivalen 2019

Seminarieverksamheten under Kalvfestivalen ingår i Kalv Academy och Workshop i musikjournalistik och sker i samarbete med Sensus, Västra Götalandsregionen, Musikverket, Musikaliska akademin, Helge Ax:son Johnsons stiftelse och Längmanska kulturfonden.

Måndag 5 augusti

19.30              Akademin: Seminarium med kompositionsläraren Malin Bång. Skolan

Tisdag 6 augusti

13.00-14.00  Seminarium och instrumentdemonstration med Marco Fusi. Skolan

19.30              Akademin: Seminarium med kompositionsläraren Klaus Lang. Skolan

Onsdag 7 augusti

13.00-13.45   Akademin: Seminarium med akademideltagaren Lydia Winsor Brindamour. Skolan

17.00-17.45   Akademin: Seminarium med akademideltagaren Hunjoo Jung. Skolan

19.30-20.15  Akademin: Seminarium med akademideltagaren Fojan Gharibnejad. Skolan

20.15-21.00  Akademin: Seminarium med akademideltagaren Andrew Maxbauer. Skolan

Torsdag 8 augusti

10.00-12.00  Skrivarworkshop: Introduktion ”Hur skriver jag om ny musik?” – gemensam planering av temanumret av Kokpunkten I Critical Point. Backa Loge

13.00-13.45  Akademin: Seminarium med akademideltagaren Tianyu Zou. Skolan

15.30-16.15  Akademin: Seminarium med akademideltagaren Shaun Davies. Skolan

16.15-17.00  Akademin: Seminarium med akademideltagaren William Sundman Sääf. Skolan

Fredag 9 augusti

10.00-12.00  Skrivarworkshop: Fortsatt planering av temanummer samt författande av individuella texter. Backa Loge

11.00-11.45   Akademin: Seminarium med akademideltagaren Darya Zvezdina. Skolan

16.00-17.00  ”Vad vore musiken utan texten? Betydelsen av och nödvändigheten med musikkritik”. Öppen föreläsning med musikvetaren, kulturskribenten och redaktören Andreas Engström. Skolan

Lördag 10 augusti

10.00-11.00  Öppen föreläsning med tonsättaren Malin Bång. Skolan

11.00-12.00  Öppen föreläsning med tonsättaren Klaus Lang. Skolan

13.00-15.00  Skrivarworkshop: Genomgång och diskussion av texter, skiss ledare, rubriksättning. Backa Loge

Söndag 11 augusti

09.00-10.00 Skrivarworkshop: Gemensam avslutning. Backa Loge

Med förbehåll för ändringar.