Ann CleareEyam iii (if it’s living somewhere outside of you) för mikrofonförstärkt basflöjt, 2013/2015

[Sverigepremiär]

Kristian IrelandLuminous för mikrofonförstärkt altflöjt, 2012/2014 [Sverigepremiär]

Skotske Richard Craig är inte nödvändigtvis ny för en Svensk publik. Under flera år bodde han och verkade i Sverige, men sedan 2010 är han åter på de brittiska öarna, där han numera leder flöjtundervisningen på Universitet i Bangor (Wales). Hans särprägel återfinns i den mest komplexa och utmanande konstmusiken, inte minst hans första soloskiva – Inward – hyllades för hur han flyttade gränsen för vad som är möjligt att göra på en flöjt. Det finns ett patos för det gränsöverskridande, inte bara i teknisk mening, utan även i sin ambition: Richard söker aktivt efter konstnärskap som gärna är motvalls och bryter ny mark utanför de upptrampade fårorna. Det är i den egenskapen Kalvfestivalen har äran att få stifta hans bekantskap. Vi möter två verk, vars tillkomst Richard Craig är tätt knuten. Både som människa och musiker – de är en del av hans gärning i en vid betydelse.

”Här har vi så två verk, skrivna av mina kolleger, Ann Cleare och Kristian Ireland. Då jag haft förmånen att se musiken växa fram, ser jag varje verk som representerande mina idéer i lika hög grad som tonsättarnas. Vi tre, Kristian, Ann och jag själv är del av en diaspora: kulturellt och musikaliskt. Ann, född på Irland, har följt en egensinnig musikalisk väg; de enigmatiska titlarna hon använder, de rum de alluderar till (eller öar – eller som i detta fall: moln) är i sig själva tecken därom. Lyssnaren till Anns musik följer inte ett narrativ, utan en färggrann gestaltning av ett klangligt rum – ett rum som omfamnar och samtidigt förblir i dunkel; gåtfullt. Eyam iii (if it’s living somewhere outside of you) skrevs till mig under en period då Ann studerade vid Harvard, där hon kom att lära känna Kristian Ireland. Något som fick mig, i min tur, att upptäcka Kristians musik.
Kristian kommer från Australien, men är även av Ukrainsk börd. Hans musik bär en allt större ryktbarhet, trots att den sällan spelas på de stora festivalerna eller av de inflytelserika solisterna. Orsaken är en musik där dess essens är i lika hög grad en attityd som ett partitur. Dess framförande kräver en närmast rituell ingång. Kvällens Luminous är inget undantag. 30 minuter altflöjtmusik. Musiken består av expansiva fraser, vi får verkligen höra instrumentets ”kärna” – och vi – som lyssnare och musiker – blir ombedda att omdefiniera vår inre upplevelse av musikalisk tid. En tid under vilken åhöraren tvingas finna en väg i lyssnandet, en väg som övergripande präglas av min (flöjtistens) lungkapacitet.” Richard Craig