KALVFESTIVALEN
Internationell mötesplats för utveckling av nutida konstmusik

Kalvfestivalen är en festival för nutida konstmusik och en plats där vi arbetar med musikens utveckling och integrering i samhället. Kalvfestivalen startade år 2004 i Kalv och äger rum andra helgen i augusti varje år. Orten Kalv är en liten by i ett naturskönt område i södra delen av Västra Götaland.

Den drivande kraften är övertygelsen att den nya musiken har något att tillföra samhället och att den kan utvecklas i nära interaktion med utommusikaliska verksamheter. Det som efterhand har kommit i fokus är samarbetet med civilsamhället i orten Kalv. Genom ett nära samarbete med föreningar, företag och andra grupper i Kalv har vi skapat en genuint ny publik för denna musik. Kalvfestivalen har fått uppmärksamhet både nationellt och internationellt och är en av de mest tongivande och långvariga festivalerna för ny konstmusik i Sverige.

Kalvfestivalen bedriver utvecklingsprojekt och gränsöverskridande arbeten med andra konstarter och kunskapsområden. Vi beställer nya verk och uppmuntrar nyskapande, experimentella projekt. Vi bedriver pedagogisk verksamhet i skolorna i området, men även det internationella perspektivet är centralt och festivalen är en del av flera internationella festivalnätverk.

2019 års Kalvfestival kommer att hållas 8–11 augusti.

Kalvfestivalen arrangeras av Föreningen Kalvfestivalen, med säte i Kalv.
Ordförande: Martin Lindman
Festivalchef: Max Käck www.käck.se
Marknadsföring och webmaster: Mats O Hansson
Tekniker: Tomas Ferngren
Koordinator i Kalv: Maria Gull
Programansvarig: Johan Svensson
Programråd: Paula af Malmborg Ward, Mats O Hansson, Max Käck och Johan Svensson

Det praktiska festivalarbetet sker i samarbete med föreningarna i Kalv och Svenljunga kommuns kultursekreterare.

Kalvfestivalen arrangeras av föreningen Kalvfestivalen i samarbete med

Västra Götalandsregionen, Statens Kulturråd, Statens Musikverk, Svenljunga kommun, Boråsregionen, RANK, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, Sensus, Sweden Festivals, Borås Konstmuseum, Mjöbäcks Sparbank, Kindaholms församling, Kalvs bygdegårdsförening, Kalvs Idrottsförening, Kalvs hembygdsförening, Kalvs Byalag, Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Understödsfond, Tore G Wärenstams stiftelse, Borås Stadsbibliotek.

Kalvfestivalen är medlem i EFFE.