MENU CLOSE

16:e Kalvfestivalen

Marken är i gungning. Någonting märkligt håller på att hända. Den lilla orten Kalv tar ytterligare ett kliv mot att bli ett centrum för den nya konstmusiken i Sverige – där inte bara dess klingande form genljuder över skog och sjö, utan där det också bereds plats för reflektion och eftertanke. Kalvfestivalen vill vara platsen där en mosaik av konstmusikaliska uttryck skapas, där världen möter bygden, där människor sammanstrålar, där annalkande musikaliska tendenser kan skönjas.

Det stora nytillskottet till förra årets Kalvfestival var en kompositionsakademi. Av detta djärva initiativ genomförs i år en andra upplaga då åtta akademideltagare möter två unika tonsättarröster och tillika hyllade pedagoger. Ensemblen Mimitabu kommer låta oss höra det klingande resultatet av dessa möten på två av festivalens konserter.

Det nya klivet som tas i år är uppstarten av en workshop i musikjournalistik med sju deltagare, som tillsammans med en erfaren kulturskribent ska söka orden som sätter musiken, skapandeakterna och framförandesituationerna i ett sammanhang. Texterna kommer publiceras på nätet kort efter festivalen i temanumret Alternativmusik på landsbygden i kulturtidskriften Kokpunkten / Critical Point

Kalvfestivalen växer i alla riktningar och ökar också antalet festivaldagar från tre till fyra, och här kommer en vidsträckt internationell spaning stå sida vid sida med de närodlade kulturuttrycken. Vi kommer få erfara hörbar tid genom Klaus Langs orgelspel, bli bekanta med en fantasieggande instrumentkombination genom airborne extended och insupa den ljusa sommarnatten tillsammans med violinisterna Marco Fusi och Winnie Huang. Vidare bjuder Kalvbygdens egna poeter på en pilgrimsvandring genom skog och mark, och vi får avslutningsvis lyssna till två svenska 100-årsjubilarer och tonsättarpionjärer då trion Elkjär/Stern/Christensson firar Sven-Eric Johanson och Sven Erik Bäck.

Välkomna till Kalvfestivalen 2019!