Invigningstal av Magnus Nilsson – Svenljungas kommunchef.

Ann CleareOre [Sverigepremiär]
Hanna HartmannDust Devil [Sverigepremiär]
Pierluigi BilloneMani. Giacometti [Sverigepremiär]

Brittiska Distractfold Ensemble har i år bjudits in till Kalv som ensemble-in-residence. Det är en ensemble som är en integrerad del av en ny våg av musiker och tonsättare som under senaste decenniet utgjort navet av konstmusikens avant-garde. Distractofl d utgör en av de mest eftertraktade ensemblerna inom den avantgarda konstmusiken med fl era residens och inbjudningar av de mest infl ytelserika festivalerna och institutionerna världen över. Deras genombrott får sägas vara det prestigefyllda Kranichsteinpriset, som de mottog under 2014 års Darmstadtfestival.

Till Kalv kommer fyra av dess musiker: klarinettisten Rocio Bolaños, violinisten Linda Jankowska, violasten Emma Richards och cellisten Alice Purton. Det är musiker som utmärker sig i sin tekniska briljans i en klassisk mening, men samtidigt är musiker som vidgat interpretrollen: de ryggar inte för att använda sin gestaltande förmåga oavsett vilka objekt eller partitur/instruktioner som ligger framför dem. I samma stund är deras strävan inte – uttryckligen – eklektisk, utan deras integritet och val av repertoar grundar sig i en stark övertygelse om att musik måste ha en kroppslig kärna – musiken och musikern är oskiljbara. Även under Kalvfestivalen får vi ta del av deras många musikaliska skepnader. Panoramat av musik sträcker sig från de mest renommerade av idag till några av de mest uppburna av den yngre generationen tonsättare. Det är nästan idel Sverigepremiärer och även ett uruppförande.

Dust Devil [2017] – Hanna Hartman för 4 musiker [Sverigepremiär]
Inspirerat av kraftiga virvlar väver Dust Devil sömlöst samman förinspelade ljud, förstärkta rörelser och instrument i abstrakta, originella ljudvärldar. Vi bjuds in till en annorlunda fysisk, visuell och ljudande verklighet. Det är med glädje som Distractfold får tillfälle att framföra detta verk som skrevs tidigare i år speciellt för ensemblen.

Ore – Ann Cleare [2013] för basklarinett och stråktrio [Sverigepremiär]
Ore är en rik mineralsten, ur vilken fl era olika material kan utvinnas. Det finns en poetisk grund i det här verket som har att göra med mineralets egenskaper, inte minst magnetiska. Musikerna blir som olika naturliga (och extrema) tillstånd. När de möts, eller förs samman (klangligt) fälls olika resultat ut. Musiken blir i det närmaste en alkemiskt klingande allegori.

Mani. Giacometti – Pierluigi Billone  [2001] för stråktrio [Sverigepremiär]
Detta fascinerande verk för samman de tre stråkarna och musikernas kroppar till ett imaginärt, extraordinärt resonerande rum. Inspirationen återfi nns (förutom titelns tydliga alludering till konstnären Alberto Giacometti) i vissa medeltida praktiker där kropp och ljud smälter samman. Musiken perforeras av passager där dolda röster gör musiken både till synes väldigt mänsklig och samtidigt kusligt arkaisk.

Distractfold bildades i Manchester 2010 och vi fördes samman av en gemensam passion för vår generations konstmusik. Vi söker efter klanger som utmanar vår fantasi, men även våra (tekniska) förmågor i jakt på nybruten musikalisk mark. Som musiker strävar vi efter att inkorporera musiken till den blir en del av oss. Våra interpretationer definieras av detta kroppsliga och fantasifulla förhållningssätt och det är med glädje som vi delar detta dubbelbottnade utforskande med publik världen över.