Skolan i Kalv blir i år platsen för en annorlunda musikalisk resa. De fyra musikerna från Distractfold (Emma Richards, Alice Purton, Linda Jankowska och Rocio Bolaños) samt Magnus Andersson från Trio Al Ud kommer att sprida ut sig i varsitt rum. Publiken ombeds att ur en tombola dra ett nummer som anvisar ett rum dit man beger sig. I en avskalad, intim form får publiken till dels kortare ”performance” där musikerna är fria att laborera med såväl rum som form. Efter knappa 10-15 minuter är åhörarna välkomna ut för en kaffe och en ny lottdragning i tombolan. Och så fortsätter det…

RUMMEN

Emma Richards – viola
Andning och stråke – användandet av röst i nutida violarepertoar; två åtskilda resonerande kammare som fås att ljuda tillsammans. Närheten leder till ett utsuddande av ljudets ursprung (är det ur röst eller instrument?) och komplexa ljudande resultat. Det blir nedslag i två nyskrivna och till Emma dedikerade verk.

Rocio Bolaños – basklarinett
Basklarinettens yttersta gränser: var går gränsen för vad som är möjligt på instrumentet? Nedslag i Rebecca Saunders Caerulean (som ni får höra på söndag i sin helhet): ett undersökande av de merklanger som utgör grunden för det flerskiktiga poetiska universum hon däri gestaltar.

Linda Jankowska – violin
Gestaltad elektronik. En demonstration av hur elektronik, styrd av musiker, återfinns i flera av Distractfolds mest centrala repertoar. En inblick i hur en klassiskt skolad musiker erövrar andra domäner och inte minst hur samarbetet mellan musiker och tonsättare – i utvecklandet av ny teknik – ger synergieffekter och överraskande utfall.

Alice Purton – cello
Att dölja för att visa – hur nutida stråktekniker ofta ”stör” instrumentets naturliga vibration i syfte att få fram, andra, fantastiska ljud. Vi bjuds in att lyssna nära och lyssna noga hur cellon genom subtila skiften får en ny klang.

Magnus Andersson – gitarr
Hop Db av Mikael Forsman. Att variera är en grundläggande form inom musiken. Men, vad är det som förändras? Och varför?
DaDoDaDo av Ida Lundén. Å andra sidan; en grundregel i komposition är att man kan börja med vad som helst (Kurtag, Birtwhistle, Donatoni). Och varför inte? En kakform med en ostämd gitarr kan väl gå lika bra som något annat.