MENU CLOSE

Kalvfestivalen 2013 var den tionde i raden. Jubileet föranledde en del extra festligheter och tillbakablickar, och vi kunde konstatera att publiken i Kalv har en lång rad av musikaliska höjdpunkter att se tillbaka på. För att påminna om dessa och berätta historien om Kalvfestivalens tillkomst har vi gjort en jubileumsfilm som visades under hela festivalen.

Kalvfestivalen har genom sina tio år etablerat sig som ett viktigt forum för ny musik och visat att det är möjligt att skapa en ny publik för denna. Många Kalvbor erinrar sig säkert nyfikenheten och förvåningen när festivalen för tio år sedan drog in med sina ovanliga toner och experimentella evenemang. Framför allt har invigningseventet 2004 med musik på en flotte i Kalvsjön bitit sig fast i minnet. Därför ville vi i år påminna om hur det var den kvällen när solen gick ner och myggen anföll.

Årets invigningskonsert med efterföljande uppträdande på sjön var lika stämningsfull. Inte ens myggen lyckades denna gång störa friden över sjön när Tuomo Haapalas vita älg gled fram på den blanka vattenytan i en roddbåt, utsändande sina brunstrop. Kvällen började i kyrkan med en konsert med Stockholms saxofonkvartet, fortsatte med kalvdans och kaffe på kyrkbacken anordnat av idrottsföreningen, och avslutades på stranden där Tuomo Haapalas nya version av Kalvdans från 2004 framfördes. Flera belysta kanoter och båtar rörde sig andäktigt och välkoreograferat i skymningsljuset till musik med saxofonkvartetten.

Flera av de medverkande i Kalvdans 2.0 var bybor, och för att fortsätta vår tradition av deltagande och samverkan med byn ordnades på lördagen en workshop och efterföljande konsert med slagverksprofessorn Einar Nielsen. Ett femtontal bybor slöt upp med medhavda klingande föremål från sina kök och garage. Tillsammans övade de fram en komposition som sedan framfördes för publik.

Ensemble Liparella stod för lördagens musikaliska tyngdpunkt och senare på kvällen gjorde bygdegården en fin hyllning till den bortgångne Kalvbon och jazzmusikern Åke Johansson i form av en konsert med hans musik. Kvällen avslutades med att ett av de verk som festivalen tidigare beställt, Noden av Rolf Enström, åter framfördes, denna gång tillsammans med synkroniserat fyrverkeri.

Kalvfestivalens pilgrimsvandringar har blivit en uppskattad tradition och i år skapades en ny variation av detta möte mellan musik och natur. Landscape Quartet är en grupp som gör platsspecifika installationer i naturen. Deras ljudande stationer blev hållpunkter i årets naturvandring. Söndagen och festivalen avslutades med blockflöjtssolo i kyrkan.