Tolv trombonister utplacerade kring Kalvsjön ska i skymningen framföra verket Music for Wilderness Lake av R. Murray Schaefer under Kalvfestivalen 2014. Projektet har fått stöd från Statens Musikverk.