Årets pilgrimsvandring följer i tonsättaren Pauline Oliveros fotspår. Under 50 år som aktiv tonsättare och musiker utvecklade hon bland mycket annat en lyssnande diskurs som innefattar hennes stora värv, boken ”Deep Listening”. Under de sju stationer som vandringen passerar fördjupar vi vårt lyssnande med hjälp av hennes övningar ur boken. Vi fokuserar lika mycket inåt till vår egen rytm och vibration, som vi lyssnar i grupp och delar våra upplevelser med varandra.

Den amerikanska tonsättaren Pauline Oliveros (1932-2016) är en av de viktigaste gestalterna i efterkrigstidens experimentella musik. Inte minst utforskandet av den elektroniska musiken, men i år på Kalv tar vi fasta på ett av hennes senare tillägg till musikhistorien: djuplyssnandet. En praktik och samtidigt en pedagogik. Genom en serie övningar omdefinieras vad vi igenkänner som musik och bakgrundsljud. Det är en praktik där ljudkonsten blir lika mycket ett lyssnande inåt som utåt. Kalvfestivalens pilgrimsvandring blir i år ett djuplyssnande utifrån Oliveros tankar. En vandring vilken vi bett tonsättaren Madeleine Jonsson-Gille gestalta. Madeleine som under senaste året på egen hand och i ensemblen KS fördjupat sig i Oliveros nämnda djuplyssnande övningar. Årets vandring blir även en hyllning till Oliveros gärning med anledning av hennes bortgång förra året.

Madeleine Jonsson Gille (1991) är vokalist och tonsättare. Konstnärlig examen i komposition vid Högskolan för Scen & Musik i Göteborg våren 2017. Ledamot och producent i nätverket Konstmusiksystrar sedan 2014. Framför fri improvisation/performance och nutida konstmusik solo och skriver musik för sina vänner och ensembler. Till hösten påbörjar hon sin master i improvisation och litteratur vid Mills College i USA.