I den mäktiga bokskogen längs med Kalvsjön några 100 meter från festivalområdet i Kalv har Land-Art konstnären Marie Gayatri och ljudkonstnären Mikael Bojén iscensatt ett audiovisuellt verk som kan upplevas under Kalvfestivalen.

Konstverket består av sju stora cirklar på marken placerade mellan träden inne i skogen med vacker utsikt mot sjön. Cirklarna har mönster som påminner om Zenbuddhistiska sand och stenläggningar som både smälter in och bryter av mot landskapet. Träden får en arkitektonisk karaktär där de står orörliga mellan de matematiska formerna som är tillverkade av människohänder. Cirklarna är gjorda av naturmaterial funna på platsen. Några av cirklarna kan man gå in i och några får man betrakta genom att runda dem, för att gå vidare till nästa. När man saktar ned och börjar upptäcka platsen kommer man att höra diskret tonsatta ljud som blandar sig med naturens egna. Besökaren upplever naturmiljön, ljuden och de skulpturala formerna på marken som en helhet.
De tonsatta ljuden är fragment från sju ljudkonstverk som under hösten kommer att kunna upplevas på sju orter i Sjuhäradsbygden under projektet LjudKonst 7Härad.
Marie Gayatri har valt att ge platsen den Zenbuddhistiska karaktären eftersom Zen handlar om att även lyfta fram det enkla och okomplicerade och vill på så vis kunna bjuda in de ljud som delvis är gjorda för att också kunna upplevas på andra platser.

Marie Gayatri är bosatt i Göteborg och har arbetat med Landart sedan slutet på 90-talet. Under de senaste tio åren har hon varit mest Internationellt verksam med utställningar och projekt världen över. 2017 är hon förutom Kalvfestivalen, inbjuden till Sydafrika och Japan för olika konstprojekt. Marie Gayatri undervisar även om miljökonst och har medverkat i flera stora internationella konferenser de senare år.

Mikael Bojén är bosatt i Göteborg och är verksam som ljudkonstnär sedan mitten av 90-talet och senast initiativtagare till projektet LjudKonst 7Härad.

Detta är Marie Gayatri och Mikael Bojéns andra audiovisuella projekt tillsammans. Verket är en del av Konstnärscentrum Västs projekt (X)Sites Sjuhäradsrundan.